Bilgisayar

Masaüstü Yayıncılık

Masaüstü Yayıncılık Nedir?

Masaüstü yayıncılık (Desktop Publishing); birçok araç gereç, alan ve mekan gerektiren yayıncılık aşamalarının bir masanın üzerine sığabilecek düzeye indirgenmiş elektronik şeklidir.

Masaüstü yayıncılık sektörünün temelini hızla gelişen bilgisayar teknolojileri ve  yazılımlar teşkil etmektedir. Bu nedenle, iş dünyasındaki şirketlerin ve bireylerin değişime hızla ayak uydurması, kendilerini teknoloji kullanımı alanında eğitmeleri gerekmektedir.

İş Dünyasında Başarı İçin Masaüstü Yayıncılık Çözümlerine Prota Bilgisayar ile Ulaşın!

Günümüz dünyasında firmaların operasyonlarında başarı elde etmesi dijital pazarlama araçlarının etkin kullanımıyla birlikte video, doküman gibi medyaların etkin hazırlanmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Prota Bilgisayar, içerik hazırlama, içeriği yayınlama, dijital pazarlama, hazırlanan içeriği satış ve firma imajı değerine dönüştürme konularında Adobe ürünlerinin yetkili satıcısı olarak müşterilerine en son teknoloji ürünler ve çözümler sunuyor.