Bilgisayar

 

Proje Parametrelerin Belirlenmesi

 

a. Yönetmeliklerin Seçimi

b. Deprem Parametrelerinin Belirlenmesi

c. Malzemelerin Tanımlanması

d. Yük Halleri ve Kombinasyonlarının Tanımlanması


Bina Modelinin Oluşturulması

a. Aks Sisteminin Tanımlanması

b. Kolon, Perde Ve Kiriş Elemanlarının Tanımlanması

c. Plak Döşemelerin Ve Döşeme Yüklerinin Tanımlanması

d. Döşeme Boşluklarının Tanımlanması

e. Duvar Ve Kiriş Yüklerinin Tanımlanması

f. Kat Bilgilerinin Tanımlanması

 

Döşemelerden Kirişlere Yük Aktarımı Yapılması

a. Kırılma Çizgileri Yöntemi ile Yük Aktarımı

b. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Yük Aktarımı

Döşeme Sistemlerinin Analizi Ve Tasarımı

a. Moment Katsayıları Yöntemi ile Plak, Nervür ve Kaset  Döşeme Sistemlerinin Tasarımı

b. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Plak, Nervür ve Kaset  Döşeme Sistemlerinin Tasarımı

c. Döşeme Sehim Kontrollerinin Yapılması ve Ters sehimlerin hesaplanması

 

Bina Analizi Ve Sonuçların İncelenmesi

a. Diyaframların Kullanımı

b. Rijit Bölgelerin Kullanımı

c. Perde Modellerinin Kullanımı

d. Eleman Rijitlikleri

e. 3-Boyutlu Analitik Modelin İncelenmesi

f. Analiz Sonuçlarının Raporlanması

g. Deprem Raporlarının İncelenmesi

h. Narinlik Raporunun İncelenmesi

 

Betonarme Kolon/Perde Tasarımları ve Detay Çizimleri

a. Kolon ve perdelerin betonarme hesaplarının toplu olarak gerçekleştirilmesi

b. Kolon ve perde elemanlarının donatı hesaplarının tek tek incelenmesi

c. Kolon Donatı Hesabı Raporu Oluşturulması ve İncelenmesi

d. Kolon Detay Çizimleri ve Aplikasyon Planlarının Oluşturulması

 

Betonarme Kiriş Tasarımları ve Detay Çizimleri

a. Kirişlerin Komple Donatı Hesabının Yapılması

b. Etkileşimli Kiriş Donatı Hesabı Yapılması

c. Kiriş Donatı Hesabı Raporunun Oluşturulması ve İncelenmesi

d. Kiriş Detay Paftalarının Oluşturulması

 

Metraj Tabloları

a. Beton ve Kalıp Metrajlarının Hazırlanması

b. Donatı Çeliği Metrajlarının Hazırlanması

 

Temel Sistemlerinin Tanımlanması

a. Tekil Temel Sistemleri

b. Kazıklı Tekil Temel Sistemleri

c. Sürekli Temel Sistemleri

d. Kirişli/Kirişsiz Radye Temel Sistemleri

e. Kazıklı Radye Temeller

f. Sonlu Elemanlar Yöntemiyle diğer temel sistemlerinin analizi