Bilgisayar

7 Haziran 2017 Çarşamba günü 10:30-11:30 saatleri arasında "ProtaStructure ile Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi" webinerini gerçekleştirdik. 


Webiner İçeriği:

  • Beton sınıfı ve donatıların tanımlanması,
  • Donatı gerçekleşme katsayısı ve korozyon oranlarının tanımlanması,
  • Performans analizi ve güçlendirme kararının alınması,
  • Güçlendirme elemanlarının tanımlanması,
  • Kolon manto donatılarının tanımlanması ve detay çizimlerinin alınması,
  • Güçlendirme perdelerinin ankraj hesapları ve detay çizimlerinin alınması,
  • Hesap raporlarının oluşturulması.