Bilgisayar

2 Ağustos 2017 Çarşamba günü 10:30-11:00 saatleri arasında "ProtaStructure 2016 ile Riskli Yapıların Tespit Edilmesi" webinerini gerçekleştirdik. 

Ön Koşullar:

Bu webinere katılmadan önce, 7 Haziran günü gerçekleştirdiğimiz "ProtaStructure ile Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi" webinerinin izlenmesi gerekmektedir. 

Webiner İçeriği:

  • Temel kavramlar,
  • Donatı gerçekleşme katsayısı ve korozyon oranlarının tanımlanması,
  • Riskli bina değerlendirme analizi,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Bina İnceleme Formu’nun doldurulması,
  • Hesap raporlarının oluşturulması örnek bir model üzerinde anlatılacaktır.

Sunan: İnş. Yük. Müh. Volkan Öğüt, ProtaStructure Ürün Sorumlusu