Bilgisayar

ODTÜ Mimarlık Revit Dersleri Prota ile Gerçekleştirildi

ODTÜ 3. sınıf öğrencileri ile birlikte tamamladığımız Arch 351, Building Detail Modelling dersleri başarı ile tamamlanmıştır. Haftada iki gün yapılan dersler bir gün teorik ve bir gün Revit Architecture ile uygulamalı olarak yürütülmüştür. Mevcut bir ders programını neden BIM (Yapı bilgi sistemi) uygulamaları ile entegre etmeye ihtiyaç duyduklarını Dr. Mehmet Koray Pekeriçli şu şekilde ifade etmiştir;

"ODTÜ'de 3. sınıflar için verdiğimiz mevcut detay dersini yenilemek istediğimizde öğrencilerin bunu bir BIM sürecinde ele almalarının artık günümüz teknolojisinin bir gerekliliği olduğunu gördük. Bu süreç için seçtiğimiz yazılım Revit oldu. Bunun üç ana sebebi vardı:

(1) Revit'in modeli tüm disiplinleri(mimari, statik, mekanik) içerecek şekilde ele alması,

(2) öğrencilerin programa lisanslı olarak çok kolay erişebiliyor olmaları,

(3) Prota'nın (Autodesk Gold Partner) yakın desteği."


Dr. Mehmet Koray Pekeriçli, ayrıca dersin öğrencilere büyük faydalar sağladığını belirtti. Birincisi; tüm yapı elemanlarının 3 boyutlu olarak modellenmesi, revize edilmesi ve özellikle birbirleri ile ilişkilendirilmesi öğrencilere en büyük kazancı sağladı. Bu süreç içerisinde öğrenciler seçtikleri örnek modelleri bir bina inşaa ediliyormuş gibi uygulama fırsatı elde ettiler. İkincisi; öğrenciler 2 boyutlu çalışma düzleminden hem 3 boyutlu çalışma sürecine geçtiler hem de daha hızlı işlemlerle zamandan ne kadar kazanç sağlayabildiklerini gördüler. Üçüncüsü; üretilen projenin niteliği kalite olarak tartışılmaz bir fark yarattı.

Prota olarak bu keyifli sürecin sadece ODTÜ öğrencileri değil diğer üniversitelerimizde de yaygınlaşmasını umuyoruz.

Sayın Koray Hoca'mızın teşekkür mektubunu buradan okuyabilir, aşağıda ise dersliklerden çekilen fotoğrafları görebilirsiniz.

ODTU Mimarlık-Prota Revit Dersleri

ODTU Mimarlık-Prota Revit Dersleri

ODTU Mimarlık-Prota Revit Dersleri

ODTU-Prota Revit Dersleri