Tasarımlarınız Gerçek Dünyada İnşa Ediliyor Gibi Çalışın.

Revit Architecture, Autodesk’in Yapı Bilgi Sistemi (BIM) teknolojisini destekleyen mimari yazılımıdır. Kütlesel tasarım, metraj, detaylandırma ve görselleştirme için güçlü araçlar sunar. Duvar, kapı, pencere, merdiven gibi akıllı mimari modelleme elamanlarıyla çalışır. Parametrik yazılım sistemini esas alır. Bu, bir defa girilen bir verinin tüm proje sürecinde korunması ve istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi anlamına gelir.

Revit Architecture yazılımı, AEC Collection paketinin içerisinde de mevcuttur. AEC Collection paketi ile beraber daha fazla değer, daha fazla esneklik ve daha fazla kolaylığa sahip olunur.

Revit Architecture 2019 ile Gelen Yenilikler:

Yeni ve geliştirilmiş Revit özellikleri, detaylandırma ve yapım aşamalarını kapsayan, çok disiplinli tasarım için tutarlı, koordine edilmiş ve eksiksiz modelleme imkanı sağlar. Revit 2019; Revit 2018.1 ve Revit 2018.2 yeniliklerini de içermektedir.

Birden Fazla Monitör Desteği

İş akışınızı desteklemek için bir proje görünümünü Revit uygulama penceresinden başka bir monitöre gerektiği gibi taşıyın.

Görünüm Sekmeleri

Çizim alanında her bir görünüm kendi sekmesine sahiptir. Döşenmiş görünümleri her biri için bir sekmeyle tek bir pencerede birleştirmek için Tab Views aracını kullanın.

Çift Tarama

Model öğelerinin grafik gösterimini tanımlarken (filtreler, fazlar, kategoriler veya öğeler için malzeme veya grafik geçersiz kılmalarını kullanarak), artık ön plan taramasına ek olarak arka plan taraması belirtebilirsiniz. Öğeleri görsel olarak ayırmak, proje belgelerinin okunabilirliğini geliştirmek ve ofis veya endüstri standartlarını karşılamak için hem ön plan hem de arka plan için tarama kullanabilirsiniz.

3 Boyutlu Görünümlerde Katlar

3D görünümde çalışırken katları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. 3D görünümde çalışırken kat ekleyemezsiniz; ancak katları taşıyabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Visibility/Graphic Overrides diyalog kutusunun Annotation Categories sekmesini kullanarak görünümdeki katların görünürlüğünü değiştirebilirsiniz. 3D görünümde katları görüntüleme seçeneği ile projenizdeki önemli yükseklikleri anlayabilir ve yönetebilirsiniz.

3 Boyutlu Görünümlerde Projeksiyon Modları

Artık 3D görünümün projeksiyon modunu perspektif veya orthografik olarak belirtebilirsiniz.

Kırpılmamış Perspektif Görünümler

3D görünümlerde modelleme sürecini iyileştirmek için artık perspektif görünümlerde View Control çubuğunda bulunan Crop View seçimi kaldırılabilir.

Kural-Tabanlı Görünüm Filtreleri İçin “OR” Koşulu

Parametre değerlerine göre öğeleri tanımlayan görünüm filtreleri oluştururken artık AND koşullarına ek olarak OR koşullarını kullanabilirsiniz. İstenen sonuçları almak için birden çok kural ve kural kümesi oluşturabilir ve kural kümelerini ayarlayabilirsiniz. Bu iyileştirme kategorilere ve parametre değerlerine göre öğeleri tanımlayan karmaşık kurallar tanımlamanızı sağlar. Tanımlanan öğelerin görünürlüğünü veya grafik görünümünü değiştirmek için bu filtreleri görünümlere uygulayabilirsiniz.

Kesit Görünümlerinde Eğri Nesneler İçin Ölçüler

Artık kenarlar, eğriler ve dik olmayan bir görünüm düzlemindeki noktalar tarafından oluşturulan referanslardan geometrileri ölçülendirebilirsiniz.

Dosya Versiyonları

Dosya Açma işlemini hızlandırmak ve istenmeyen dosya yükseltmelerinden kaçınmak için Revit Open diyalog kutusu artık seçilen bir dosyayı (RVT, RFA ve RTE) kaydetmek için o dosyanın yazılım sürümünü görüntüler. Eski bir sürümle kaydedilmiş olan dosyalar güncellenir. Daha yeni bir sürümle kaydedilen dosyalar yazılımın daha önceki bir sürümü kullanılarak açılamaz. Aç'ı tıklatmadan önce bu bilgileri kontrol ederek gereksiz gecikmelerden ve yanlışlıkla dosya yükseltmelerinden sakınabilirsiniz.

Görünümleri Yeniden Adlandırma ile İlgili Geliştirmeler

Görünümleri yeniden adlandırmak için diğer yöntemlere ek olarak artık Project Browser’da standart Microsoft davranışı olan yavaş bir çift tıklama kullanabilirsiniz. Hızlı bir çift tıklama bir görünümü açar; yavaş çift tıklama yeniden adlandırmanızı sağlar.

Bir görünümü yeniden adlandırmadan önce diyalog kutusunda aynı adı taşıyan kat ve karşılık gelen plan görünümlerini yeniden adlandırmak isteyip istemediğiniz sorulur. "Do not show me this message again" onay kutusunu işaretlerseniz görünümü yeniden adlandırdığınızda diyalog kutusu atlanır ve daha önce seçilen cevap kullanılır. Bu iyileştirme iş akışınızı hızlandırır ve yanıt vermeyi duraklatmadan çalışmanıza devam etmenizi sağlar.

Görünümleri Silerken Uyarı

Bir katı silmeden önce yazılım ilgili görünümlerin de silineceğini bildirir ve seçilen düzeylerle ilgili öğeleri de listeler. Etkilenen görünümlerin ve öğelerin tam listesini görmek için uyarıyı genişletin. Silmeye devam etmek için Tamam'ı veya isteği iptal etmek için İptal'i tıklayın. Bu iyileştirme takım üyelerinin modelden istemeden sildikleri şeyleri engellemelerini ve böylece ekiplerin maliyetli hatalardan kaçınmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Dikey Yazıları Hizalama

Metin aracını kullanarak modellere not eklediğinizde metni bir metin notunun üst, orta veya altına hizalayabilirsiniz.

Yeni DACH İçeriği

Revit 2019, INNOCAD'in ödüllü mimarisine dayanan yeni DACH örnek proje modellerini içermektedir. Modeller dokuz Alman tasarım aşamasında ve tüm önemli disiplinlerde Revit DACH kullanımını göstermektedir. Ayrıca DACH Revit şablonları en yeni BIM gereksinimleri için ayarlandı. Yeni içerik mimarlar ve mühendislerin BIM gereksinimlerini karşılamaktadır ve Almanya, Avusturya ve İsviçre için ek açıklamaları içermektedir.

  

Malzemelerin Görüntülenmesi

Model ve family’lerdeki malzemelerle kullanım için yeni görünüm asset’leri mevcuttur. Bu asset’ler Autodesk rendering motoruyla kullanım için optimize edilmiş fiziksel temelli tanımlamalar kullanır ve görünümlerde yüksek kaliteli, gerçekçi görsel efektler sağlar. Yükseltilmiş modeller malzemeler için eski görünüm asset’lerini kullanmaya devam ederler. Görüntü kalitesini artırmak için eski asset’leri yeni asset’lerle değiştirmelisiniz.

Korkulukları Ayırma

Split Tool aracı artık sketch modunun dışındaki korkuluk elemanlarında kullanılabilir. Bir korkuluk ayrıldığında ortaya çıkan elemanlar artık birbirinden bağımsız olacaktır.

Kullanıcı Arayüzü Geliştirmeleri

Fill Patterns diyalog kutusu, iş akışını kolaylaştırmak ve kullanıcı arayüzünün diğer alanlarıyla tutarlılık sağlamak için yeniden düzenlendi ve geliştirildi. Yeni bir arama alanı, taramaları hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. İçe aktarılan taramaları yeniden ölçeklendirmeniz gerektiğinde dosyayı yeniden içe aktarmadan yapabilirsiniz (Revit 2018.2).

Yeni sağ-klik komutlarını kullanarak Project Browser’ın tümünü veya bir kısmını hızla genişletebilir veya daraltabilirsiniz. Bukomutlar, üzerinde çalışmak istediğiniz öğeleri bulmak için Project Browser’da daha hızlı gitmenizi sağlar (Revit 2018.2).

Family’leri mevcut modele yükleme sürecini kolaylaştırmak için Revit, geçerli oturum sırasında family’leri yüklediğiniz son klasörü hatırlar. Modele başka bir family yüklemek istediğinizde Load Famly diyalog kutusu en son erişilen klasörü görüntüler (Revit 2018.2).

Family Editor’de içeriğin özelleştirilmesini daha iyi desteklemek için Revit, geçerli oturum için Family Types diyalog kutusundaki sütun boyutlandırmayı hatırlar. Tekrar Family Types diyalog kutusuna döndüğünüzde sütunlar daha önce belirttiğiniz boyutlandırmayı korur (Revit 2018.2).

Section Box’ın şekil kontrolü geliştirildi; böylece Section Box’ı daha güvenilir bir şekilde ayarlayabilirsiniz (Revit 2018.2).

Metraj Listeleri İçin Görüntüleme Organizasyonu

Çalışma şeklinizi desteklemek için görünümlere ve paftalara ek olarak, metraj listelerini filtrelemek, gruplamak ve sıralamak için Project Browser’ı özelleştirebilirsiniz. Özelliklerine veya özel parametrelerine göre 3 seviyeye kadar filtreleme, 6 gruplama düzeyi ve sıralama ölçütleri tanımlayabilirsiniz (Revit 2018.1).

Dynamo Player Komut Dosyaları için Değer Girişi

Dynamo Player arayüzünde Dynamo komut dosyaları için değerler girebilirsiniz. Revit kullanıcıları, mevcut model için bir komut dosyasını ayarlamak için giriş değerlerini hızla değiştirebilir (Revit 2018.1).

Yeni Family İçeriği

Pencere, mobilya sistemleri ve ev aletleri için yeni içerikler eklenmiştir (Revit 2018.1).

Revit Architecture

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 53 50
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl