Bilgisayar

Genel Özellikler

Yeni Kavramsal Tasarım Araçları
Revit Architecture, tasarım sürecinize paralel kullanımı kolay yeni kavramsal tasarım araçları sunmaktadır. Eskiz ortamında serbest formlar üretip tüm modelleri ilişkilendirmek mümkündür. Üretilen formların gerçek yapı modellerine dönüştürülmesini ve yapım süreci içerisinde gerçek verilerle çalışılmasını sağlar. Program, formların üretilme sürecinde ve sonrasında kullanıcıya parametrik verilerle çalışma imkanı sunar. Bu da form üzerinde daha esnek ve kontrollü çalışılmasını sağlar. Kat sayısı, yüksekliği, alan hasaplamaları kavramsal tasarım aşamasında hızlı şekilde belirlenir ve metraj dökümleri alınır.

Çift Yönlü Veri Etkileşimi
Projede girilen tüm veriler bir data içerisinde saklandığından, etkileşimli olarak her değişim diğer yapı model elemanlarını etkiler. Ortak veri kullanımı kullanıcıya daha hızlı tasarım yapmayı ve daha az hata ile proje üretmeyi sağlar.

Metraj 
Metraj listeleri modele ait farklı bir görünümdür. Çıkarılan her metraj listesi model ile direkt bağlantılıdır. Model üzerinde yapılan her değişiklik metraja direkt yansır. Metraj sayfalarında formüller kullanılabilir, filtre araçlarından faydalanılabilir. Listeden seçilen bir tasarım aracının modelde hangi nesne olduğunu sorgulamak mümkündür.

Parametrik Yapı Elemanları
Family olarak adlandırılan parametrik yapı elemanları Revit Architecture’ın bina bileşenlerinin temel kullanımını ifade eder. İstenilen formu istenilen detay seviyesinde tasarlayabilecek araçlar sunar. Bu model içerisinde kullanılacak bir tefriş elemanı olabileceği gibi, duvarlar, kolonlar gibi temel yapı bileşenlerini de kapsar. Kullanımı ayrı bir yazılım dili veya kodlama bilgisi gerektirmez.

Tasarım Alternatifleri Oluşturma
Modeliniz için farklı tasarım alternatifleri oluşturun. Müşterinize bu alternatifleri istenilen her görüntüde (plan, kesit, 3boyut gibi) aktarın. Tasarım kararlarınızı müşteri ile netleştirmek için bu görüntüleri görselleştirebilir, her alternatif için metraj listeleri çıkartıp sayısal değer olarak karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Detaylandırma
Revit Architecture’ın detaylandırma araçlarından ve kütüphanesinden faydalanın. Mevcut detay elemanlarını kendi ofis standartlarınıza göre değiştirebilir, kendi özel detay elemanlarınızı oluşturup kütüphaneye eklemeler yapabilir, takım arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Material Takeoff
Material takeoff ile malzeme listesinin sayısal dökümünü yapın. Parametrik çalışma sistemi sayesinde modelde yapılan her değişim sayısal olarak doğru listelenir ve değişimler listelere otomatik olarak yansır.

Revit Building Maker
Revit Building Maker, kavramsal tasarım ile oluşturulmuş serbest kütle elemanlarının gerçek yapı elemanlarına dönüştürülmesini sağlar. Kütleden duvarlar, çatı, döşeme veya giydirme cephe sistemleri oluşturmak için, istenilen yüzeyi seçmek yeterlidir. Daha kütlesel tasarım aşamasında modelinizin yüzey alanlarını veya her bir katın alan değerlerinin dökümlerini çıkartın. Kütleler direkt Revit içerisinde oluşturulabildiği gibi, AutoCAD®, form-Z, Rhino, Google SketchUp yazılımları ile oluşturulan kütle modelleri de kullanılabilir. ACIS veya NURBS temelinde çalışan kütleler Revit tarafından desteklenir.

Interference Check
Model içerisinde çakışan elemanları takip etmek için Interference Check kullanın.

Görselleştirme
Tasarımlarınızı fotogerçekçi görüntülerle destekleyin. Revit Architecture mental ray görselleştirme motorunu kullanır. İşlevsel ve kolay erişilebilir Render penceresinden istenilen ayarlamalar yapılabilir, yüksek kalitede hızlı görseller elde edilebilir. Görselleriniz için daha ileri düzeyde çalışmalar yapmak isterseniz FBX dosya formatını kullanabilir, çalışmalarınıza 3ds Max Design ortamında devam edebilirsiniz.

Gelişmiş Veri Paylaşımı
Farklı disiplinler kullanan takım arkadaşlarınızla etkili paylaşım imkanı sağlar. 3boyutlu arazi modelinizi veya arazi data bilgilerini AutoCAD Civil 3D ‘ye aktarabilirsiniz. Autodesk’in mekanik yazılımı Inventor ile çalışılmış modelleri Revit içerisine alıp kullanabilirsiniz.

Revit Architecture

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl