Revit Structure, Autodesk'in inşaat mühendisliği yazılımıdır.

Revit Structure, Autodesk’in İnşaat Mühendisleri için tasarladığı Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisini destekleyen yazılımıdır. Akıllı model elemanlarıyla çalışan Revit Structure ile sınırsız esnekliğe sahip karmaşık yapı modelleri oluşturulabilir. Tüm Revit ürünleri parametrik yazılım sistemini esas alır. Bir defa girilen bir verinin tüm proje sürecinde korunması ve istenildiğinde tekrar kullanılabilmesini sağlar.

Revit Structure, tasarım, analiz, detaylandırma ve dökümantasyon sürecinin tamamen uyumlu ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesini parametrik bir altyapıyla sağlar. Bu özellik sayesinde, bir defa girilen bir veri tüm proje sürecinde korunur ve istenildiğinde tekrar kullanılabilir.

Revit Structure yazılımı, AEC Collection paketinin içerisinde de mevcuttur. AEC Collection paketi ile beraber daha fazla değer, daha fazla esneklik ve daha fazla kolaylığa sahip olunur.

Revit Structure 2019 ile Gelen Yenilikler:

Detaylı Çelik Tasarımı

Daha iyi koordine edilmiş ve daha doğru çelik tasarım modelleri oluşturun.

Revit kullanıcıları yeni düzenleme araçları kullanarak yapısal çerçeveyi ve kolon elemanlarını kolayca değiştirebilir ve çelik bağlantı için elemanların geometrisini daha iyi tasarlamak için özel parametrik kesimleri uygulayabilir. Artık yapı elemanlarını birbirine bağlamak için levha, bulon, ankraj, kesme vidası ve kaynak gibi çelik bileşenler yapısal elemanları birbirine bağlamak için 3 boyutlu modele yerleştirilebilir. 

Revit’te daha doğru bir şekilde tanımlanmış tasarım modeli, çelik yapı imalatı için tasarlanmış Autodesk® Advance Steel ile birlikte de daha iyi çalışabilir.

Sonuç: Çelik yapı modelinizde, basit ve karmaşık çelik bağlantılarını modellemede daha da fazla esneklik kazanın.

Standart ve Kullanıcı Tanımlı Bağlantılar

Basit ve kompleks çelik bağlantıların modellenmesinde daha fazla esneklik.

Autodesk® Revit® 2019 ile kullanıcılar, çelik bağlantılarını Revit ortamında hızlı ve yüksek bir detay seviyesinde modellemelerine yardımcı olan, 125’ten fazla parametrik bağlantının bulunduğu kapsamlı bir kütüphaneye erişimleri vardır. Artık, önceki sürümlerdeki gibi ayrı bir «Steel Connections for Revit» (Revit içn Çeli Bağlantılar) eklentisi kurmaya ihtiyaç yoktur, çünkü bu bağlantılar Revit 2019’un içerisinde zaten mevcuttur.

Sonuç: Kendi çelik bağlantılarınızı yaratarak ve bunları daha sonraki kullanımlar için saklayarak üretkenliğinizi arttırın.

Çelik Detaylarının Dokümantasyonu

Yapısal çelikler için detaylı mühendislik dokümanları sağlar.

Çelik bağlantıların daha doğru bir şekilde temsil edildiği bir projede, daha doğru ve detaylı mühendislik çizimleri yaratmak için mevcut bulunan bir takım araçları kullanabilirsiniz. Bu yapısal çizimler, ölçüleri, etiketleri ve listeleri ile beraber kolayca yaratılabilir.

3 boyutlu model üzerinden otomatik olarak oluşturulan doğruluğu yüksek listeler yardımı ile çelik bileşenleri daha iyi anlayıp değerlendirebilirsiniz. Bu listeler kiriş, kolon gibi çelik elemanların yanı sıra bulon ve levhalar ile ilgili de bilgiler içerebilir.

Sonuç: Çelik bağlantıları için detayları ve listeleri içeren dokümantasyon sağlar.

Serbest Biçimli Donatı Demiri Şekil Eşleşmesi

Geliştirilmiş 3 boyutlu modelleme ve imalat talimatlarının aktarılması.

Dokümanlarınızdaki donatı listelerini ve açıklamalarını iyileştirmek için, serbest biçimli donatı artık ya mevcut donatı aileleri ile eşleşmekte ya da bu donatının geometrisinden yeni donatı ailesi oluşmaktadır. Bu gruptaki her bir donatı için yapılmakta ve tek tek çubuk boyları ve kancaların imalat verilerinin alınmasına olanak tanımaktadır. Serbest biçimli donatının geometrisi seçili referanslar ile tanımlanır ve eğer mümkünse donatı aileleri ile eşleştirilir. 

Workshop Instructions (Atölye Talimatları) parametresini kullanarak serbest biçimli donatının nasıl imal edileceğini belirtebilirsiniz ve burada «Düz» ve «Bükümlü» seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Düz, donatı çubuğunun sahaya düz çubuk halinde getirileceği anlamına gelir ve şekil kodu projeye yüklenen ilk düz donatı çubuğu şeklinin kodudur, örneğin 00. Bükümlü ise, eğer mümkünse donatı çubuğunun mevcut bir donatı şekli ile eşleştirileceği ya da eşleşen bir şekil yaratılacağı anlamına gelir. 

Bir donatı ailesi ile eşleşen serbest biçimli bir donatı çubuğu için, donatıların numaralandırılması ve montaj eşleme sırasında, yapısal donatı kategorisinin diğer özelliklerinde olduğu gibi, şekil bilgisi kullanılır (şekil kodu ve segment uzunluğu).

Sonuç: Özellik, düzlemsel serbest biçimli donatı çubuğu kullanıldığı zamanlarda, tek tek donatıların segment uzunluklarını ve şekil kodlarını gösteren donatı büküm listeleri aracılığı ile tasarımı ve imalat verilerini daha iyi aktarmanıza yardımcı olmak için uygulanmaktadır.Tümü, 3 boyutlu modelleme ve imalat talimatlarının iletişimini geliştirmek için.

Kafes Kirişli Döşemeler İçin Prekast Otomasyonu

Kirişli döşemeler artık prekast otomasyon sürecinin bir parçası haline gelmiştir. Revit için Yapısal Prekast Uzantısı (Structural Precast Extension for Revit) içerisinde bulunan mevcut diğer prekast elemanlar gibi benzer konfigürasyon kuralları ve iş akışını izlemektedir.

Prekast kiriş elemanlarını modelleme sürecini otomatikleştirmek için önceden tanımlanmış kurallara göre, kirişli döşemeleri segmentlere ayırmak ve donatı eklemek  için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Tasarımdan imalata daha sorunsuz bir koordinasyon sağlamak için, bu özelliği, İmalat Çizimleri (Shop Drawings) ve CAM Export özellikleri ile beraber kullanabilirsiniz.

Sonuç: İmalat süreci için iyileştirilmiş ve otomatikleştirilmiş tasarım.

Prekast Otomasyonu İçin API

Revit Prekast özelliğine ait API (Uygulama Programlama Ara yüzü), segmentlere ayırma veya donatı kuralları, vinç pozisyonu ve bağlantıları gibi modelleme ile ilgili değişik  konfigürasyonlara, bunun yanı sıra, isteğe uyarlanmış açıklama stilleri veya bir eleman için tek tık ile alınabilecek çoklu imalat çizimi veya isteğe uyarlanmış numaralandırma gibi değişik dokümantasyon oluşturmaya izin verir.

 

Sonuç: Yapısal prekast desteğini güçlendirir ve Revit platformunu tamamlar.

 

Revit Structure

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 53 50
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl