Bilgisayar

Genel Özellikler

Büyük görmek için tıklayınız...

Mimarlar ile İşbirliği
Revit® Architecture kullanan mimarlar ile işbirliği, ortak kullanılan Yapı Bilgi Sistemi sayesinde doğal olarak gerçekleşir. Yapısal modelin oluşturulması, bütünleşmiş Revit platformunda daha hızlıdır. Çakışma kontrolü aracı sayesinde mimari ve yapısal elemanların çakışma durumları kolayca saptanarak, tasarımcıların işbirliği ve koordinasyonu eşsiz bir şekilde gerçekleşir. Koordinasyon takip özelliği sayesinde, mühendisler ve mimarlar proje üzerinde çalışmaya devam ederken, kotlar, akslar, kolon, duvar, döşeme ve boşluklar gibi elemanlar üzerinde yaptıkları tüm değişiklikler için uyarı mesajları düzenlenir. Bu sayede eşzamanlı çalışma yapılarak hatasız ve koordineli proje ve dokümantasyon üretilmiş olur.

Büyük görmek için tıklayınız...

Makina ve Elektrik Mühendisi ile İşbirliği
Revit MEP kullanan makina ve elektrik mühendisleri de, aynı Yapı Bilgi Sistemini kullandıkları için, inşaat mühendisleri ile tamamen bütünleşmiş olarak çalışabilirler. Aynı bilgisayar ağında çalışılması durumunda Revit worksharing ortak çalışma imkânlarından yararlanabilirler. Bu özellik, ortak model üzerinde her üç mühendislik disiplininin eşzamanlı olarak çalışabilmesi anlamına gelir.

Büyük görmek için tıklayınız...

Kullanıcı Arayüzü
Revit Structure ile sınırsız esnekliğe sahip,karmaşık yapı modelleri oluşturabilirsiniz. Prizmatik, poligon ve değişken kesitlere sahip kolon, kiriş, perde duvar, plak ve kabuk elemanlarını ortogonal, ortogonal olmayan, yatay ve eğik düzlemlerde tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, nervür döşeme sistemleri, boşluklu gövdesi olan kirişler, çelik makaslar ve akıllı duvar grupları gibi yapısal elemanları da parametrik olarak ve herhangi bir programlamaya gerek duymadan oluşturabilirsiniz. Tanımladığınız elemanlara çelik, betonarme ve ahşap gibi farklı malzemeleri kolayca atayabilirsiniz. Parametrik yapı bileşenleri, “Families” (aileler) olarak da adlandırılmaktadır. “Family Editor” (aile editörü), ilgili bileşenlerin değişen detay seviyelerinde 2 ve 3 boyutlu gösterimlerinin yapılabilmesi için gereken tüm bilgileri barındırır. Aile kavramı bir bileşenin değişik boyut ve şekilde birden fazla tip tanımlaması içerebilmesi yeteneğidir. Bir ailede ya da tip tanımlamasında yapılan değişiklikler, o aileyi ya da tip tanımını kullanan projedeki tüm elemanlara anında yansıtılır.

Büyük görmek için tıklayınız...

Yapısal Model
Revit Structure ile sınırsız esnekliğe sahip,karmaşık yapı modelleri oluşturabilirsiniz. Prizmatik, poligon ve değişken kesitlere sahip kolon, kiriş, perde duvar, plak ve kabuk elemanlarını ortogonal, ortogonal olmayan, yatay ve eğik düzlemlerde tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, nervür döşeme sistemleri, boşluklu gövdesi olan kirişler, çelik makaslar ve akıllı duvar grupları gibi yapısal elemanları da parametrik olarak ve herhangi bir programlamaya gerek duymadan oluşturabilirsiniz. Tanımladığınız elemanlara çelik, betonarme ve ahşap gibi farklı malzemeleri kolayca atayabilirsiniz.

Büyük görmek için tıklayınız...

Yapısal Çizimler ve İmalat Dokümanları
Malzemeye özel detaylandırma araçları ile endüstri standardında ya da kendi ofis standardınızda hesap ve çizimleri üretmek kolaydır. Kiriş birleşimleri ve otomatik budama seçeneği çelik detaylandırmalarında kullanılan özellikler arasındadır. Bununla birlikte, yazılımla birlikte gelen geniş detaylandırma kütüphanesi kullanılarak çelik detayları da oluşturulabilir. Betonarme yapı projeleri için kiriş, kolon, perde ve temellerde kullanılan tüm donatılar görüntülenebilir.

Büyük görmek için tıklayınız...

Metraj
Metraj listeleri modele ait farklı bir görünümdür. Çıkarılan her metraj listesi model ile direkt bağlantılıdır. Model üzerinde yapılan her değişiklik metraja direkt yansır. Metraj sayfalarında formüller kullanılabilir, filtre araçlarından faydalanılabilir. Listeden seçilen bir tasarım aracının modelde hangi nesne olduğunu sorgulamak mümkündür.

Büyük görmek için tıklayınız...

Çakışma Kontrolü
Çakışma kontrolü sayesinde, tüm yapı modelini tarayıp birbiriyle çakışan yapı elemanlarını listeleyebilirsiniz. Örneğin, bir kirişin içinden geçen bir havalandırma kanalını kolayca tespit edebilirsiniz. Fiziksel model, uygulama çizimlerinin ve imalat dokümanlarının hazırlanmasında kullanılır. Teknik ressamlar fiziksel modeli, çizimleri ve detayları üretmek için kullanırken aynı zamanda fiziksel model aracılığı ile mühendis ve mimar arasında koordinasyon sağlanır. Örneğin farklı disiplinlerce oluşturulan nesneler arasında çakışma kontrolleri yapılabilir.

Büyük görmek için tıklayınız...

Analiz Yazılımlarıyla Koordinasyon
Fiziksel ve Analitik modeller, Revit Structure ile bağlantısı olan ve aralarında ülkemizde geliştirilmekte olan Probina Orion'un da bulunduğu farklı yapısal analiz ve tasarım yazılımlarına aktarılabilir.

 

Revit Structure

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl