Bilgisayar

Genel Özellikler

Geospatial Analiz Entegrasyonu
Görsel ve konumsal verilerin entegrasyonu projenin erken aşamalarında en uygun çözümü tanımlamayı sağlar. Google Earth’den ve diğer kaynaklardan görseller ve arazi modelleri getirilebilir. Analiz çalışmaları yapmak ve farklı alternatiflerin olası etkilerini daha iyi anlamak için toprak tipleri, arazi kullanımı ve çevre koşulları gibi konumsal verilerden faydalanılabilir.

Ölçüm Verileri ve Koordinat Sistemleri
Survey fonksiyonu Civil 3D yazılımına tamamen entegre edilmiştir. Saha verisi direkt getirilebilir, en küçük kareler yöntemine göre ayarlamalar yapılabilir, koordinat sistemi ayarları ve dönüşümleri yapılabilir, saha verileri düzenlenebilir, survey nesneleri otomatik olarak çizdirilebilir, arazi modeli oluşturulabilir.

Arazi Modelleri, Tesviye ve Hafriyat, Dinamik İlişkiler
Civil 3D büyük arazi modellerini de destekleyen arazi şekillendirme araçlarını içerir. Eğri, kırık çizgi, koridor modeli ve tesviye gibi nesneleri içeren kaynak verilerle arazi modeli arasındaki dinamik ilişki korunur. Profil, enkesit ve koridorların oluşturulmasında arazi modeli referans olarak kullanılır. Kaynak veride yapılan tüm değişiklikler arazi modeline otomatik olarak yansır.

Koridor Modelleme
Koridor modelleme fonksiyonu ile yol ve diğer ulaşım sistemlerinin akıllı modelleri oluşturulabilir. Koridor modellemede farklı tipteki ulaşım sistemlerinin dinamik modelini oluşturmak için tip kesit parçası adı verilen özelleştirilebilir enkesit elemanları kullanılır. Koridor geçişlerini ve kot kısıtlamalarını tanımlamak için direkt yatay güzergahlar, profiller, survey nesneleri, feature line’lar ve AutoCAD polyline’ları kullanılabilir. Etkileşimli kavşak modelleme fonksiyonu kesişen yollar için yine dinamik çalışan kompleks modeller oluşturmayı sağlar. Koridor modellerini kullanarak öneri yüzeyler oluşturulabilir, hacimler hesaplanabilir, enkesitler çizdirilebilir.

Boru Hattı Yerleşimi
Pissu ve yağmursuyu sistemlerini oluşturmak için kural-tabanlı araçlar kullanılır. Boru hattı plan, profil ve enkesit görünümlerinde gösterilebilir. Ayrıca giriş-çıkış kotları, ebat, eğim ve tip gibi boru hattı bilgileri bağımsız analiz programları ile veya Civil 3D’nin Hydraflow eklentileri ile paylaşılabilir.

Yağmur Suyu Analizi ve Simülasyonu 
Hidrolik ve hidroloji araçları ile yağmur suyu sistemleri için analizler yapılabilir. Civil 3D’de yapılan boru hattı, menfez ve kanallar için daha iyi ve çevreye duyarlı tasarım alternatifleri geliştirilebilir.

Proje Ekibi Arasında Koordinasyon
Tüm ekip aynı güncel model üzerinden çalışabilir. Sahadan dokümentasyona kadar projenin tüm aşamalarında koordineli bir şekilde çalışmak mümkündür. Arazi modeli, yatay güzergah ve boru hattı gibi model elemanlarını proje ekibi birden fazla tasarım işleri için paylaşabilir.Tasarım değişiklikleri ana modelden diğer çizimlere otomatik olarak yansıtılır.

Dinamik Hafriyat Hesaplamaları
Adetler ve hacimler otomatik olarak hesaplanır ve raporları oluşturulabilir. Mass haul ve hesaplama özellikleri taşeron ve mühendislerin malzemelerin miktarlarını, taşınma ve yerleştirme durumlarını planlamalarını sağlar. Civil 3D kazı ve dolgu dengelemesi, taşınacak malzemenin miktarı ve yeri, ariyet ve depoların tanımlanması için mesafe analizi yapmaya yardımcı olan mass haul diyagramlarını hızlı bir şekilde oluşturur.

Stiller, CAD Standartları ve Plan Üretimi
CAD ve tasarım standartları proje için önem taşır. Renk, çizgi tipi, eğri aralıkları ve etiketler gibi çizimin her durumunu görsel olarak kontrol etmek için ülkeye özgü CAD stillerini içeren geniş bir kütüphaneden faydalanılabilir. Civil 3D firmanızın ihtiyaçlarını karşılamak için kendi stil ve standartlarınızı özelleştirebilireceğiniz bir yapıya sahiptir. Paftalar otomatik olarak oluşturulur. Model değiştiğinde paftalar da otomatik olarak güncellenir.

Veri Paylaşımı
Civil 3D ile DWF, Google Earth, LandXML DGN ve SDF gibi endüstri-standardı formatları içeren CAD ve GIS platformları arasında kolaylıkla import ve export yapılabilir.

Görselleştirme
Google Earth’de yayımlayarak veya 3D DWF dosyaları oluştururak basit ve daha etkili görseller hazılanabilir. Civil 3D modellerini Autodesk 3ds Max Design’a atarak fotogerçekçi animasyon ve simulasyon çalışmaları yapılabilir. 

AutoCAD Civil 3D

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl