Bilgisayar

Analysis

Analyze araç seti ile seçilen geometri için farklı değerler arasında hesap yapılabilir ve hesaplanan değerler shared parametre olarak saklanabilir. Analyze araç seti eleman özelliklerini sorgulama, açılış yönü ve mahal aydınlatma hesapları ile ilgili araçlar içerir.

Swing Direction

Swing Direction aracı projede yer alan kapılar ve istenirse pencereler için instance’ları analiz eder ve açılış yönü için shared parametre oluşturur. Açılış yönünü ifade eden kelimeler kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bu parametreler daha sonra metrajlarda kullanılabilir. Update aracı Analyze araçlarından biri ile güncellenmiş olan shared parametre değerlerini tüm instance’lar için günceller.

   

Insertion, Thickness

Bu araç seti belirli bir elemanın çağırma noktasını veya duvar kalınlığı gibi eleman özelliklerini sorgulamak için kullanılır. Bu özellikler shared parametre olarak tanımlandığı için kullanıcı bu bilgileri kolaylıkla pozlarda ve metraj listelerinde kullanabilir.

   

Room Lighting

Room Lighting aracı kullanıcının herhangi bir oda için aydınlatma hacmini hesaplamasını sağlar. Odanın alanına bağlı olarak aydınlatma yüzde şeklinde hesaplanır. Aynı zamanda kullanıcı odanın ismini ve mark bilgisini düzenleyebilir.

   

Kobi Toolkit for Revit

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl