Bilgisayar

Annotate

Annotate araç seti yazı hizalama ve otomatik lejant üretimini içerir. Legend by Category aracı ile kullanıcılar çeşitli elemanların grafik lejantlarını birkaç adımda oluşturabilirler.

Align

Bu araç seti yazıları veya etiketleri diğer yazı, etiket veya çizgilere hizalamayı sağlar. Align Text aracı yazıyı seçilen nesnelere hizalar. Pozları düzenlerken herşeyin düzgün hizalanmasını sağlayan kullanışlı bir araçtır.

      

Renumber

Bu araç seti manuel veya otomatik olarak instance'ların mark parametrelerini (Door, Window, Furniture...); Room, Space veya Area'ların numara parametrelerini ve modelde seçilen ayarlara göre tıklanan aksların yeniden numaralandırmayı sağlar.

   

Legend by Category

Legend by Category birkaç adımda çeşitli elemanların grafik metrajlarını ı-oluşturmayı sağlar. Kullanıcı pencerei kapı, mobilya, duvar, çatı, vs. için lejant oluşturabilir. Kullanıcı hangi parametrelerin görüntüleneceğini ve sıralamayı düzenleyebilir. Hızlı bir şekilde özel lejantlar oluşturmak bilginin düzenlenmesi ve imalatçılarla paylaşılmasında oldukça kullanışlıdır.

      

Material Legend

Material Legend aracı sadece birkaç adımda tüm malzemeler için tek seferde lejant oluşturmayı sağlar.

      

Kobi Toolkit for Revit

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl