Bilgisayar

Content Admin Kit

Content Admin Kit CGS Revit Tools'da en son geliştirilen kısımdır. Bu araçlar family ve projede yer alan parametrelerin yönetilmesini sağlar.

Shared Parameter Manager

Bu araç shared parametre'leri tablo üzerinden hızlı ve kolay şekilde düzenlemeyi sağlar. Kullanıcılar kendi shared parametre dosyalarını gözden geçirebilir, ekleme veya çıkarma yapabilir.

   

Parameter Manager

Bu araç sayesinde kullanıcı yeni proje parametreleri oluşturabilir ve/veya family parametrelerini düzenleyebilir (örneğin instance bazlı parametreleri type bazlı parametrelere çevirme, birçok shared parametreyi tek seferde import etme, vs).

  • Kullanıcı projeye tek veya birden fazla shared parametreyi import edebilir ve seçilen grup için tek seferde çeşitli kategorilere uygulayabilir.

  • Bir family dosya içerisinde kullanıcı birden fazla parametreyi tek seferde düzenleyebilir. Tool Parameter Manager ile kullanıcı parametreyi instance'dan type'a çevirebilir, shared parametre dosyasından parametreleri silebilir ve   tek bir veya birden fazla parametreyi import edebilir. Parametreler JSON formatlı dosya olarak export edilebilir ve aynı parametre ve tanımlamalara sahip farklı bir family dosyasına import edilebilir.

   

Manage Calculated Parameters

Bu araç seçilen instance'lar üzerinde çalıştırmak için kullanıcının kurallar (formüller) tanımlamasını ve parametreleri güncellemesini sağlar. Ayrıca host veya room elemanların değerlerini okumayı ve hosted elemana yazmayı sağlar.

Update Calculated Parameters

Seçilen kurallara göre parametreleri günceller.

Execute Calculated Parameters

Araç hesaplanan parametre tanımlamalarının listesi ile birlikte içerik menüsünü görüntüler.

Update Category

Seçilen family'ler (RFA dosyaları) için kategori değiştirmeyi sağlar.

Kobi Toolkit for Revit

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl