Bilgisayar

Videolar

Plateia için hazırladığımız Türkçe videolar yazılımın temel konularını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Amacımız Plateia’nın çalışma mantığının bir projenin hazırlanması kapsamında size aktarılmasıdır. Videoların içeriği, olabildiğince fazla konuya değinebilmek amacıyla, temel kullanım mantığına bağlı kalacak şekilde düzenlenmiştir.

1 - Proje Bağlantısı

2 - Noktaları Getirme

3 - Noktaları Düzenleme

4 - Arazi Modelini Oluşturma

5 - Yatay Güzergahı Oluşturma

6 - Yatay Güzergahı Düzenleme

7- Kesit Çizgilerini Oluşturma

8- Arazi Profilini Oluşturma

9 - Düşey Profili Oluşturma

10 - Düşey Profili Düzenleme

11 - Dever Hesaplamaları

12 - Arazi Enkesitlerinin Çizdirilmesi

13 - Şerit Enkesitlerinin Çizdirilmesi

14 - Tip Kesit Elemanlarının Tanımlanması

        a - Yol Tabakalarının Tanımlanması

        b - Arazi ile Buluşma Elemanının Tanımlanması

        c - Yarma Hendeğinin Tanımlanması

        d - Enkesitler Arasında Kopyalama İşlemleri

        e - Enkesit Elemanını Düzenleme

15 - Block Nesnesinin Tipik Enkesit Elemanı Olarak Tanımlanması

16 - Enkesitlere Kot, Eğim ve Mesafe Etiketlerinin Eklenmesi

17 - Alan ve Hacim Hesaplamaları