Genel Özellikler

Türkiye için Standart ve Dil Desteği

Farklı idareler için (İSKİ, İller Bankası, Köy Hizmetleri,..) özelleştirilmiş etiket ve hesap standartları; %100 Türkçe dil desteği

Şebeke Tanımı

AutoCAD nesnelerinden akıllı şebeke topolojisine interaktif dönüşüm; şebekeye harici kaynaklardan, veritabanlarından, yazılı dökümanlardan, SHP, MapInfo, IsyBau’dan veri giriş imkanı

Şebeke Düzenlemesi

Düğümlerin (baca, menhol) kotlarında sınırsız sayıda akıllı değişiklik yapma yöntemi; borular ve kanallar; dinamik model yaklaşımıyla her türlü değişiklikte, bütün görünüşlerin eş zamanlı değişimi

 Arazi Kotları

Civil 3D arazi modeli (DTM) desteği; Terraform içinde arazi modeli oluşumu; direk kot değeri tanımı, enterpolasyon ve ekstrapolasyon.

Veri tanımı

Topoloji tanımını kullanarak kataloglara göre, tek veya grup olarak veri tanımı.

Baca Tanımı

Tanımlı kataloğa göre temel baca tipleri tanımlama imkanı.

Tablolar

Veri, hesaplama, sıralama ve yaklaşma özellikleri olan tablolar; farklı programlara export imkanı.

Etiketleme

Bütün verileri basit, efektif ve en önemlisi hızlı etiketleme; kolayca etiket oluşturma; tematik haritalama

Sorgulama

Kolayca konumsal sorgulama oluşturma; dinamik sorgulama oluşturma imkanı; “sürükle ve bırak” teknolojisi

Kesişim Analizleri

İki sistem arasında veya bir sistemle AutoCAD nesneleri arasında kesişim ve çakışma kontrolü

Boykesitler

İstenilen her ölçek, görünüm ve içerikte boykesit çizimi; boykesitlerde kolayca değişiklik yapabilme; hızlı boykesit çizimi(1000’den fazla boykesiti 15 sn’de çizme); birbirine dinamik olarak bağlı plan ve boykesitler- bir görünüşte yapılan bir değişiklik diğer görünüşlerde de eş zamanlı güncellenir.

Boru Akar Kotu Tanımı

Çok çeşitli yol ve algoritmalarla eğim belirleme

Hacim Hesabı

Tanımlı hendek ve katmanlara göre bütün ilgili değerlerin içinde bulunduğu tablo oluşturarak hızlı bir hacim hesabı

Menhol Şemaları

Plan ve kesit görünüşünde şematik menhol görüntüsü; şemadaki bütün verilerin dökümü

Civil 3D Uyumluluğu

Civil 3D arazi modelinde arazi kotunu okuma; Urbano ve Civil 3D arasında iki taraflı nesnelerin (borular ve bacalar) dönüşümü

Havza Alanları

Yağmursuyu ve atıksu hesapları için otomatik ve interaktif havza ve tesir alanları tanımlaması

Debiler

Sabit yoğunluk ve rasyonel metodu kullanarak yağmursuyu debi hesabı; atıksu debi hesabı; çeşitli ek debi tanımlamaları

Hidrolik Hesap

Farklı şekillerdeki boruların hidrolik tasarımı; dairesel boruların yanında, farklı kesitlerde boru desteği (eliptik, oval, yumurta şekilli, düz, dörtgen); SWMM yazılımıyla bağlantı.

Urbano Canalis

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 53 50
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl