Bilgisayar

Urbano Hydra, modern, esnek ve Avrupa’daki tasarım yöntemlerine göre hazırlanmış kolay kullanılabilen bir yazılımdır. Urbano Hydra bütün özellikleriyle su dağıtımı tasarımı ve analizi uygulamalarına odaklanmıştır. Urbano Hydra tamamen dinamik bir yapıdadır ve tasarımın herhangi bir yerinde yapılacak değişiklik de otomatik güncellenir. Urbano Hydra yüzlerce kilometrelik bir şebekenin çözümünü çok kısa bir zamanda yapan çok hızlı bir yazılımdır. Urbano Hydra 15 yılı aşkın bir süredir Avrupa’daki yüzlerce mühendis tarafından kullanılmaktadır.

Urbano Hydra aşağıdaki modül ve eklentilerden oluşur:

Plan Çizimi - Plan görünüşünde şebeke tanımı; arazi ve akar kot tanımı; baca tipi ve ilave veri tanımları; hendek tanımı; hacim hesabı

Boykesitler - Farklı ölçeklerde boykesit çizimi; tamamen adapte edilebilir tablo ve bant tanımları; boru akar kotu tanım ve düzenlemesi

Hidrolik - Havza ve tesir alanı tanımı; yağmursuyu ve atıksu debi hesapları; hidrolik hesap

Hydra SB - Üretici firma kataloglarına göre önceden tanımlı düğüm şeması tanımı ve rapor oluşturma

Veritabanı - Harici veri kaynakları, çeşitli veritabanları, ESRI SHP ve MapInfo dosyalarıyla bağlantı; harici veritabanı ve çizimlerle senkronizasyon

Urbano Hydra'ya Urbano ailesinden başka modül ve eklentilerde eklemek mümkündür:

Urbano Raster - Yüklü sayıda raster veriyi yönetebilme imkanı

Urbano Polygon Manager - Parseller ve kapalı alanlarla çalışma; poligon topolojisi oluşturma; harici veri tabanlarıyla bağlantı; poligon analizleri

 

Urbano GEO Extension - Boru hatları tasarımı için harita oluşturma süreci; enkesit çizimleri

Urbano Hydra

Ürün Hakkında

Ürün Bilgileri

Eğitim ve Destek

0312 490 52 25
0212 258 68 63
Autodesk 25. yıl